BİNGÖL UMUT KERVANI DERNEĞİ

Ana Menu

Ziyaretçi Defteri

TARİH : 2013-10-29 -- 11:13:07 tarihinde Hatip ÜÇGÜL tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : Bingöl
Siteniz Hayırlı olsun Sizin Muhtaçlara merhamet Ettiğiniz gibi Rabbimde size Merhamet etsin inşaAllah
Yeni Mesaj Ekle | Mesajları oku

Gıda Paketi

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 92
Toplam 4717604
En Fazla 180763
Ortalama 1723
Bugün Üye Olan 0


 

.: Yazarlar :.
İslamın Fakirliğe Bakışı

- 26/11/2012 - 15:49
Zatına ve Azametine layık hamdlerin en ekmeli ancak ve ancak sana mahsustur.Salat ve selam fahri aleme yolunu fener gibi ışık tutanların üzerine olsun.

Fakirlik, öteden beri insanlığın ortak kade­ri olmuş en temel problemlerden biridir. Tarihte yaşamış en eski milletlerden günümüze değin, toplumların 'zenginler ve yoksullar' diye iki tabakaya ayrıldığı bilinmektedir. Zenginler ve soylular sınıfının mevcut imkânlardan sınırsız bir şekilde faydalanırken, fakirlerin ise büyük bir yokluk ve sefalet içerisinde hayatlarını idame ettir­meye çalıştıkları bilinmektedir.

 

Maalesef günümüz toplumlarında da aynı manzara hakimdir. Öyle ki, bir taraftan aynı toplumda lüks içinde yaşayan ser­vet sahipleriyle bir lokma ekmeğe muhtaç insan­ların varlığına tanık olmak mümkündür. Dünya ölçeğinde de ülkelerin refah düzeylerine göre, 'gelişmiş ve (gelişmekte olan) geri kalmış ülkeler' diye temelde iki gruba ayrıldığını görmekteyiz. Bu da gösteriyor ki, yoksulluk, insanlık tarihi boyun­ca varlığı her dem hissedilen köklü ve önemli bir sorundur.

 

Toplum fertlerini derinden etkileyen bu problem, esasında Allah'ın ilahî bir lütuf olarak insana ema­net etmiş olduğu dünya nimetlerinin ve sermayenin çoğu kez haksız bir şekilde paylaşımından (paylaşılmamış olmasından) kaynaklanmaktadır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yoksulluk ve yoksulluğun neden ol­duğu sorunlar, dünya nüfusunun en önemli gün­dem maddesini oluşturmaktadır.

 

Dünya milletleri arasında görülen gelir dağılımı adaletsizliği ve eşitsizliği, tabii olarak toplum­da önemli bir kesimin yoksulluk çekmesine, aç ve sefil bir yaşantı sürmesine neden olmaktadır. Beslenme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim ve ev­lenme gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan yoksun duruma düşürülmüş bu insanların hali, ülkeler açısından toplumsal krizlere davetiye çıkaran potansiyel bir tehlike oluşturmakta­dır. Bilindiği gibi açlık, yoksulluğun en alt ve en tehlikeli basamağıdır. Bu nedenledir ki, Anadolu insanı "Allah kimseyi açlıkla imtihan etmesin" di­yerek dua etmektedir. Yine "Fakirlik kapıya bastırılacak şey değildir" di­yerek, yoksulluktan köşe bucak ka­çılması gerektiği vurgulamıştır.

 

İslam'ın dünya malına karşı herhangi bir olumsuz tutum sergilememiş olması, zenginliğin, istenme­yen ve hoş görülmeyen bir durum değil, aksine yükümlülükleri yerine getirildiğinde teşvik edilen bir değer olduğunu göstermektedir. Buna karşın İslam fakirliği de, özlem duyulan bir değer olmak yerine, toplumsal açıdan çözülmesi gereken bir problem, hatta zararından Allah'a sığınılacak bir musibet olarak değerlendirir ve bu beladan kurtul­mak için insanlara çeşitli çareler önerir.

 

Gerçekte İslam'ın yanında başka dünya dinlerinin de, 'güç­lülerin zayıflara zulmetmesine engel olmak, muh­taç durumdaki insanlara yardım etmek, yetime babalık edip aç ve açıkta kalanı barındırmak şeklinde­ki söylemleriyle, yoksulluk sorununu her zaman dikkate aldıkları ve çözümü için çaba sarf ettikleri görülmektedir.

 

İslam'ın istenmeyen bir durum olarak telakki etti­ği fakirlik, insanların ferdî ve toplumsal yaşamını olumsuz yönde etkileyen temel problemlerden biridir. Fakirlik, insanların inanç esasları, ahlaki tavırları, düşünce dünyaları, ailevi yaşantıları ve sosyal gereksinimlerini temin açısından da bü­yük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu gün ekonomik yönden geri kalmış İslam ülkelerinin dışa bağımlı hale gelmesinde, fakr u zaruretin önemli ölçüde rol oynadığını söylersek, sanırım yanılmış olma­yız. Fakirlik, aynı zamanda Müslüman toplumların siyasi ve ekonomik alandaki bağımsızlığına karşı da önemli bir tehdittir. Tarihte olduğu gibi günü­müzde de binlerce ve hatta milyonlarca insanın hayatını tehdit eden bu köklü ve temel sorundan insanlığın kurtarılabilmesi için, adalet, eşitlik ve insanlık onurunun saygınlığı gibi temel insanî de­ğerleri merkeze alan evrensel bir anlayışla hareket edilmesi bir zarurettir.

Allah c.c İslam ümmetine adaletle hükmeden idareciler nasip kılsın inşallah.

Selam ve Dua ile…

 


1422 Kere Okundu

 

 

YORUMLAR

YAZARIN DİĞER YAZILARI

8 12/03/2013 - 10:03 İslamda ''idareci olmak''
8 26/11/2012 - 15:49 İslamın Fakirliğe Bakışı
8 01/10/2012 - 15:59 İnsanın Paylaşma Ve Yardımlaşma İhtiyacı
8 04/08/2012 - 10:19 Batıl Sistemlerin Bereketsizliği
8 07/06/2012 - 13:20 İyilik Ve Yardımseverlik
8 02/05/2012 - 17:21 Hayata Tutunmaya Çalışan Aileler
8 19/03/2012 - 10:41 İnsani Ve İslami Görevimizi Yapalım
8 02/02/2012 - 16:42 Allah (c.c) Aciz Ve Yoksulların Korunup Kollanmasını Emretmiştir
8 11/01/2012 - 17:20 Allah Yolunda Harcamak (İnfak) Ve Hayırlı Yarışma
 
 

Yazarlar

Son Video

Merhamet Eli'nden yüzlerce muhtaç aileye yardım
Tarih : 17/03/2015
Gösterim : 2346
Ekleyen  : admin

 

 

 

Namaz Vakitleri

 

Contraindicaciones del Viagra Cialis Original Los pastillas para la ereccion Zyban generico Viagra Generico Viagra Soft Lida par Prueba Levitra Generico Lida Te Xenical Generico LIDA Daidaihua Lovegra Kamagra Fizzy Cialis Generico Levitra Original Viagra Originale Cialis Generico Viagra Original LIDA Daidaihua Levitra Original Contraindicaciones del Cialis Viagra Original Priligy Generico Dapoxetina Zyban Zyban Super Kamagra Cialis Soft Viagra Generico Apcalis Oral Jelly Comprar Viagra Kamagra Oral Jelly Viagra Kamagra 100mg Levitra Generico Lida cafe Viagra Generico Viagra Generico