BİNGÖL UMUT KERVANI DERNEĞİ

Ana Menu

Ziyaretçi Defteri

TARİH : 2013-10-29 -- 11:13:07 tarihinde Hatip ÜÇGÜL tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : Bingöl
Siteniz Hayırlı olsun Sizin Muhtaçlara merhamet Ettiğiniz gibi Rabbimde size Merhamet etsin inşaAllah
Yeni Mesaj Ekle | Mesajları oku

Gıda Paketi

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 561
Toplam 4635643
En Fazla 180763
Ortalama 1787
Bugün Üye Olan 0


 

.: Yazarlar :.
Tövbe ve istiğfar

- 04/03/2012 - 11:39
Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır.
 Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam, O’nun sevgili Rasulüne, pak ehli beytine ve kıyamete kadar yolunu sürdürenlerin üzerine olsun.

Tövbe, haram işledikten sonra, pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Hadis-i şerifte buyruldu ki: "Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır." (İ.Ahmed) Tövbe ve istiğfar bir ibadettir. Kur’an’ın birçok ayetinde geçtiği gibi, tövbe ve istiğfar etmek Allah’ın bir emridir ve başlı başına bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) günahsız olup geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlandığına dair Rabb’imizden müjde aldığı halde günde yetmiş, bazen yüz kez tövbe istiğfar ettiğini belirtmiştir. Rabb’imiz günah işleyen kimselere tövbe yolunu göstererek, şöyle müjde verir: "Ancak tövbe eden ve güzel işler yapanlar bundan müstesnadır. Allah onların günahlarını silip yerlerine iyilikler verir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir." (Furkan: 70) Çok tövbe etmek, Allah’ın sevgisini kazandırır: "Şüphesiz Allah, tekrar tekrar günah işlediği halde üst üste tövbe eden kulunu sever." (Bakara: 222) Mademki Allah tövbe edenleri sever, o halde hiç günahımız olmasa bile sık sık tövbe ve istiğfar etmemiz gerekir. Tövbe, yapılan günahtan pişman olmak, üzülmek, bir daha işlememeye karar vermektir. Tövbe eden kişi, Allah’ın rahmetine ve mağfiretine güvenmeli, O’ndan ümit kesmemelidir.

 

"Kullarıma haber ver ki, Ben hiç şüphesiz çok bağışlayıcı, çok merhamet ediciyim." (Hicr: 49) Günahtan hemen sonra tövbe etmek farzdır. Tövbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de, ayrıca tövbe etmek gerekir. Kur'an-ı kerimde mealen buyruluyor ki: "Allah’a tövbe edin!" (Nur 31) "Allahü teâlâ, tövbe edenleri sever." (Bakara 222) "Allah’a tövbe-i nasuh yapınız!" (Tahrim 8)

 

Tevbenin Şartları.. Kalpten büyük bir pişmanlık duymak. Dil ile Allah-u Zülcelal' e tövbe etmek. Azaları günahların üzerinden çekmektir.

İnsan pişman olmuş bir kalp, tövbe eden bir dil ve günahlardan korkan ve uzak durmaya gayret eden bir vücut ile Allah-u Zülcelal' in huzuruna çıkarsa, Allah-u Zülcelal de ona merhamet ederek, af ve mağfiret eder. Bir kimse,

  • Günahların çirkinliğini ve sonunun ateş olduğunu bilir,
  • Allah-u Zülcelal' in azabına karşı kendi acizliğini hatırlarsa,

Günahlardan kendisini muhafaza etmeye gayret etmiş ve tövbeye sarılmış olur. Hiç kimse nefsinin hilelerinden emin olup tövbeyi terk etmemelidir. Çünkü Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede: "Fakat, insan ileriye doğru daima kötülük yapmak ister." (Kıyame; 5) buyurmuştur. Onun için insan daima kendisini kontrol altında tutmalı, daima tövbe üzere bulunmalıdır. Tövbe, insan için hem dünyada hem de Ahiret' te kurtuluştur.Allah-u Zülcelal tövbe edenleri methederek bir ayet-i kerimede: "Ey Rabb'imiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al" (Ali İmran; 193) Peygamber Efendimiz (S.A.V)' de bir hadis-i şeriflerinde: "Her kim, tövbe etmeye devam ederse, Allah da onun sıkıntısını neşeye çevirir, darlığına bir çıkış yolu bulur ve ummadığı bir yerden onu rızıklandırır." (Buhari Tirmizi) Kim Allah-u Zülcelal' den korkar ve daima O' nun huzurunda olduğunu hatırlarsa, günah işlemeye cesaret edemez. Böylece de cehennemden kurtulur ve Cennet-i Alâ'nın nimetlerine kavuşur. Nitekim Allah-u Zülcelal tövbe edenlere ahirette büyük mükafatlar vereceğini beyan ederek bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah' a dönün. Umulur ki Rabb'iniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar." (Tahrim; 8) Tövbe, bütün müminlere farzdır. İnsan tövbe ettikten sonra kendisini bütün hata ve günahlardan uzak tutmaya gayret etmelidir. Onun için Hz. Ali (R.A) demiştir ki: "Tövbe etmek farzdır. Fakat tövbe etmeyi gerektiren şeyleri terk etmek ondan önce farzdır.

Tövbe Allah Teâlâ'nın sonsuz merhametinin bir sonucu ve mü'min­ler e bir armağandır. İslâm, insanı olduğu gibi kabul et­miştir. İnsan insandır, melek değil. En yüce iyilikler elinden geldiği gibi, en hayırlı işleri başarabileceği gibi, en büyük kötülükler de elinden gelir, en şerlik işleri de başarabilir. Rabbini hoşnut edebileceği gibi, hoşnutsuzlu­ğuna da sebep olabilir. Pişman ola­cağı işler de yapar.  Kim hata eder, küçük veya büyük bir günah işler de bundan vazgeçer­se, pişman olursa, yeniden doğmuş gi­bi olmayı arzularsa, yapacağı tek şey tövbe kapısına yönelmektir. Bunun için tövbe Allah'ın kullarına en büyük lütfüdür. Bu büyük lütuf sayesinde günah ve kötülüklerden kurtulmak, her an bunların kirinden arınmak imkânı vardır.

Elbette önemli olan kulların güna­ha düşmemek konusunda titizlik gös­termeleridir. Ne yazık ki kullar gü­nahtan sakınma bakımından aynı de­recede titiz değillerdir. Kullar arasında günahtan sakınma açısından farklar bulunduğu gibi, ku­lu günaha sevk eden zaman ve mekân­da da farklar vardır. Her zaman ve her mekân aynı derecede günah sebe­bi olmamıştır. Biz bu bakımdan geç­miş zamanlara ve insanlara göre elve­rişsizlik içindeyiz. Gerek zamanımız, gerekse yaşadığımız ortam günah tuzaklarıyla dolu. "Ey inananlar, samimi bir tövbe ile Allah'a tövbe edin." (Tabiim,8] mealindeki Kur'an âyeti bu­nun belgesidir. Peygamberimiz de, "Kulun tövbesinden dolayı Allah Te-âlâ'nın sevinci, sizden birinin ıssız çöl­de devesini kaybedip (ki o çağda çöl yolcusu için deve her şeydi) tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır." (Buhari] Bundan anlı­yoruz ki, Allah tövbe etmemizi iste­diği gibi, bundan tahmin edemeyece­ğimiz kadar da memnun oluyor. Günahta ısrardan vazgeçip, doğ­ru yola girmeye karar veren işlediği günahtan arınmak isteyen kimse bu­nu doğrudan doğruya Allah'tan talep eder. Bizim dinimizde kul, kendini af­fettirmek için bir aracıya muhtaç de­ğildir. Kimseye de böyle bir yetki ve­rilmemiştir. Yalnız Allah'tan af dile­nir ve yalnız Allah affeder. Tövbede dikkat edilecek bir iki nokta vardır. Tövbenin ilk şartı piş­manlıktır. İşlenen bir günahtan, ya­pılan bir kötülükten önce pişmanlık duymak, eziklik hissetmek gerekir. Bir günahtan dolayı yalnızca pişman­lık duymak bile dinde gizli bir tövbe olarak kabul edilmiştir. Tövbede ikinci önemli nokta sa­mimi olmaktır. Bu samimiyet, kendi­sinden vazgeçtiğimiz günaha tekrar dönmeyi asla düşünmemektir. Bu, tövbenin ruhudur. Bu anlamda töv­beye "Nasuh tövbesi" deniyor ki tam ıslah edici, çok halis tövbe demektir. Allah'ın Resulü eşsiz bir benzetme ile bunu şöyle ifade buyurmuştur: "Ha­kiki tövbe, sağılan sütün memeye dönmemesi gibi, bir daha günaha dönmemektir." Tövbede dikkat edilecek bir husus da tövbe etmekte acele etmektir. Za­man geçirmeden tövbe etmek, tövbe için son anı beklememek esastır. Kim­senin, hiçbir kulun elinde ne kadar ya­şayacağına dair bir senet yoktur. Yi­ne hiç kimseye, son an gelip çattığın­da tövbe etmesi için mehil verileceği konusunda bir garanti verilmemiştir. Üstelik iş işten geçtikten sonra yapı­lan tövbe makbul da değildir. Bir kimse ne kadar günahkâr olursa olsun tövbe kapısı kendisine açıktır. Allah'tan ümit kesmek, cezalandırılacağından emin olmak küfürdür. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın birçok yerinde Allah'ı inkâr ve Allah'a şirk koşmak hariç diğer bütün günahları affedebileceğini açıklar.

 

Allah’a emanet olun.


2417 Kere Okundu

 

 

YORUMLAR

YAZARIN DİĞER YAZILARI

8 06/04/2012 - 20:49 Emri'l-Ma’ruf Nehy-İ Anil Mün’ker
8 04/03/2012 - 11:39 Tövbe ve istiğfar
8 25/02/2012 - 16:33 Çevremizle Diyaloğumuz
8 31/01/2012 - 15:52 İSAR
8 11/01/2012 - 15:12 Çocuklarımıza Sahip Olma Davası
 
 

Yazarlar

Son Video

Merhamet Eli'nden yüzlerce muhtaç aileye yardım
Tarih : 17/03/2015
Gösterim : 2283
Ekleyen  : admin

 

 

 

Namaz Vakitleri

 

Contraindicaciones del Viagra Cialis Original Los pastillas para la ereccion Zyban generico Viagra Generico Viagra Soft Lida par Prueba Levitra Generico Lida Te Xenical Generico LIDA Daidaihua Lovegra Kamagra Fizzy Cialis Generico Levitra Original Viagra Originale Cialis Generico Viagra Original LIDA Daidaihua Levitra Original Contraindicaciones del Cialis Viagra Original Priligy Generico Dapoxetina Zyban Zyban Super Kamagra Cialis Soft Viagra Generico Apcalis Oral Jelly Comprar Viagra Kamagra Oral Jelly Viagra Kamagra 100mg Levitra Generico Lida cafe Viagra Generico Viagra Generico